ELARDi koostöökohtumine

14.04.2015

31. märtsil toimus Põllumajandusministeeriumis ELARDi (Euroopa LEADER-tegevusgruppide katusorganisatsioon) koostöökohtumine, mis keskendus CLLD (kogukonna juhitud kohalik areng) rakendamisele uuele perioodil – võimalused ja väljakutsed, Eesti LEADERi roll rahvusvahelisel tasandil, ELARDi missioon ja tegevused ning ELARDi eesistumisega seotud võimalused ja kohustused.

 

Päevakava ja ettekanded. 

 

Kohtumisel oli arutlusel ka järgmised teemad:

1. Mida on Eestil oma LEADER-kogemusest Euroopale pakkuda?

 

 • LEADER-tegevusgrupid katavad Eestis 99% maapiirkonnast – Euroopa mõistes on see näitaja ainulaadne. Meil on tugev külaliikumine, tõeliselt alt üles lähenemine, palju aktiivseid tegevusgruppe ja hea koostöö nende vahel. Viimase 10 aastaga on tegevusgrupid saanud arvestatavateks maaelu arendajateks.
 • Horisontaalne juhtimine ja sihtgruppide hea kaasatus. Avatud platvormid ja meetodid läbirääkimiseks ning regulatsioonide täiendamiseks. Tihe koostöö ministeeriumi, PRIA ja teiste sidusrühmade vahel.
 • Eesti LEADER-tegevusgrupid ja LEADER-süsteem on olnud väga efektiivne – eelmisel perioodil kiideti heaks peaaegu 7500 projekti.
 • Head kogemused elektrooniliste taotlusvormide ja aruandesüsteemide väljatöötamisel.
 • Palju rahvusvahelisi ja uuenduslikke projekte.
 • Peaaegu 60% kasusaajatest olid uued taotlejad – see on Eesti LEADER-lähenemise üks suurimaid väärtusi.
 • Palju väiketootjate võrgustikke (kohalik toit, turism, käsitöö), hea koostöö kalanduse tegevusgruppidega.

2. Millised on meie suurimad väljakutsed?

 • CLLD elluviimine uuel programmperioodil.
 • Multifondide lähenemine.
 • Riikidevaheliste projektide osakaalu suurendamine.
 • Uuenduslikkus maaelu arengus.

 3. Millele võiksime keskenduda rahvusvahelisel tasandil?

 •  Suurem tähelepanu uuringutele, arengule ja uuenduslikkusele (tihedam koostöö ülikoolide ja uurimiskeskustega).
 • Maa- ja linnapiirkondade omavaheline koostöö.
 • Multifondide lähenemise edendamine.

Kohtumisel osalenute nimekiri

Kohtumise memo inglise keeles

ELARD president, Radim Srsen, ettekanded:

ELARD coperation meeting 31.03.15

Challenge of CLLD for 2014+

Loe lisaks ka sissekannet kohtumise kohta maainfo.ee