Erasmus+ projekti kolmas koolitus toimus Islandil

15.05.2023

mais 2023

8.-12.05.2023 toimus Islandil Akureyri linnas Erasmus+ projekti VET4Change töötuba, mis tõi kokku 27 osalejat 7 riigist. Projekt algas 2020. aastal ja lõpeb sel sügisel.

Koostööprojekti teemaks on haridus hajaasustusega piirkondades ja maapiirkondade arengu- ja kasvupotentsiaali võimestamine, keskendudes eelkõige noortele. Kui juhtpartneri juures Prantsusmaa MFR kutsekoolide võrgustikus oleme saanud näha töökohapõhise õppe oskuslikku rakendamist piirkonna arengusse, siis Island üllatas kaugete ja raskesti ligipääsetavate maakohtade hoidmisega läbi haridusinnovatsiooni. Veendusime, et ka maailma “tagumise nurga” saab muuta noortele atraktiivseks õpikohaks läbi ägedate meetodite ja kõigi vajadusi arvestava õppe.

Eestist osalesid koolitusel Endla Mitt, Rafael Milerman ja Triin Kallas.

Lähem info:

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu