Euroopa maaeluarendajad kohtusid Brüsselis

13.12.2017

13.12.2017.a toimus Brüsselis kohtumine, kus kohtusid Euroopa Maaelu Parlamendi, ELARDi ja Euroopa Komisjoni esindajad.
 
Kohtumise peamised eesmärgid olid: 

• tutvustada Euroopa Maaelu Parlamendi liikumist, Euroopa maaelu manifesti ja Venhorst deklaratsiooni sõnumeid, sealhulgas uut kavandatud LEADER / CLLDi rakendusmudelit aastateks 2021-2027;
• arutada ELi poliitikavahendite uuendamist seoses maaelu arenguga ja Euroopa struktuurifondide investeerimisfondide raamistikkuga uueks programmiperioodiks;
• uurida vastastikuseid koostöövõimalusi poliitika kujundamisel ja ESI fondide tuleviku raamistikus.

Kohtumise kokkuvõtte on koostanud Kristiina Tammets, kasutades Vanessa Halhedi ja Kirsteni Birke Lundi kommentaare ja märkusi, kokkuvõte on inglise keeles.

 Pildil (vasakult): Staffan Nilsson (President of European Rural Community Alliance, ERCA), Kristiina Tammets (President of European LEADER Association for Rural Development, ELARD)

ja  Goran Šoster (President of PREPARE Partnership for Rural Europe, PREPARE)

Lisainfo:

Kristiina Tammets

Vice-president of ELARD ELARD Aisbl

Boulevard Edmond Machtens 79/22

1080 Brussels

Phone: +372 5340 9873

E-mail: 
kristiina.tammets@elard.eu

www.elard.eu