Euroopa Maaeluvõrgustiku uuringu tulemused

07.09.2018

Teema: kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi rakendamine

Valmis on saanud ENRD (Euroopa maaeluvõrgustik) kohalike tegevusgruppide uuringu tulemuste aruanne, kus kajastatakse üle Euroopa tegutsevate kohalike tegevusgruppide arvamusi LEADER / CLLD rakendamise osas.

Uuring hõlmab kohalike tegevusgruppide arusaami LEADERi põhimõtete kasutamisest ja toimimisest ning ka mõtteid, mida võiks tulevikus paremini teha.

Uuringutulemused tuginevad kohalike tegevusgruppide rakendamise kogemustel ja soovitustel, kuidas eesmärkide teostamist parandada. Peamised järeldused näitavad, et kõige hinnatuim põhimõte on alt-üles lähenemisviis. Kõige enam kulutavad kohalike tegevusgruppide töötajad aega projektiarenduse toetamisele, samas soovitakse projektiarendusse veelgi enam panustada.

 

Paljud vastajad tajuvad, et haldus- ja aruandlusnõuded piiravad kohaliku algatuse ja innovatsiooni toetamist. Uuringust joonistub välja ühine seisukoht, et LEADER süsteemi teostamise lihtsustamine ja parem koordineerimine kõigil tasanditel parandaks selle rakendamist. Soovitakse autonoomiat ja vastutuse taseme suurenemist, sest paljud kohalikud tegevusgrupid usuvad, et see mõjutaks tulemuste saavutamist positiivselt.

Kokku oli vastuseid 710, esindades 27 EL liikmesriiki, olles seega suurim ja ulatuslikum LEADER uuring, mida on kunagi läbi viidud. Eestist andis oma osa uuringusse 9 kohaliku tegevusgrupi esindajat.

Uuringu järeldustest leiab hea ülevaate Euroopa maaelu arengu võrgustiku ajakirja "Rural Connections" kaheksandas numbris (lk- 12-13).