Juhatuse koosolek 8. mail Jänedal.

08.05.2018

Päevakord


1. EV100 kingitus: „100 maaelu toetamise näidet“ – Krista Kõiv

2. Ülevaade toimunud kohtumistest ja üritustest.

3. 17. mai CLLD seminari ja Läti õppereisi korraldamise hetkeseis.

4. Ettevalmistused kohtumiseks Maaeluministeeriumi ja PRIA esindajatega Võhma Seltsimaja ja Nelja Valla Kogu eelarve küsimustes.

5. ELL eelarve täitmine.

6. Arvamusfestivali Ääreala arutelu korraldamisest – Silva

7. Üldkoosoleku ja järgmise juhatuse koosoleku aeg.

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevijuht

info@leaderliit.eu