Kodanikuühiskonna visiooni 2030 loomise aruteluseminarid

02.05.2018

2. mail osaleb Triin Kallas Siseministeeeriumis aruteluseminaril.

Esimeste arutelude eesmärk on koos partneritega kaardistada, milline on tänane Eesti kodanikuühiskond ja milliseks soovime, et kodanikuühiskond muutuks. Vabaühenduste, erasektori ja avaliku sektori koostöös valmiv kodanikuühiskonna visiooniga koos pannakse seminaridel kirja suunad, kuhu liikuda ja tegevused, mis visiooni elluviimiseks vajalikud on. Saadud materjal ja koostatud esitlused on oluliseks sisendiks uue kodanikuühiskonna valdkonna poliitikadokumendi koostamisel.

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevijuht

info@leaderliit.eu