Kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse määruse eelnõu jõudis kooskõlastusringile

28.12.2021

23. detsembril 2021

Jõulude eel esitas Maaeluministeerium kooskõlastamiseks maaeluministri määruse „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus“ eelnõu. Arvamuse avaldamise tähtaeg on 7. jaanuar 2022.

Eelnõu detailidesse süvenemisega tegeleb Leader Liidu õigusloome töörühm. Kui soovite lisada omapoolseid tähelepanekuid, saatke need meile palun hiljemalt 5. jaanuariks.

Failid:

Lähem info:

Tiiu Rüütle
töörühma juht
partnerluskogu@polvamaa.ee