#kuidasmekestame arutelude teemaseminar

05.02.2019

5. veebruaril 2019 Tallinnas Arhitektuurikeskuses

#kuidasmekestame teemaseminari eesmärgiks oli sõnastada ühiselt poliitikaettepanekud selleks, et inimesed ei peaks ebavõrdsete tingimuste tõttu kodukohast lahkuma või elu maal oma valikutes välistama. Eesti Leader Liidu poolt osales tegevjuht Triin Kallas.

Taustast: eelmise aasta sügiskuudel toimus 32 kogukondlikku #kuidasmekestame arutelu, kus osalejad arutlesid rahvastikutrendide üle ning pakkusid välja lahendusi rahvastiku vähenemisega seotud probleemidele. Üheks fookusteemaks oli ränne, sealhulgas küsimus maalt linna või välismaale rändamisest, mille tagajärjel jäävad maakohad tühjaks. Osalejate kogemuste ning arvamuste pinnalt sai kirja mõnikümmend lahendusideed regionaalpoliitika täiendamiseks, mis on praegu esmasel tagasisidestamisel mõju ning rakendatavuse osas. Kokkuvõtlikult näeb ideid https://kestame.rahvaalgatus.ee/tulemused.

Seekordsel seminaril sooviti sõeluda lahendusideedest välja mõjusamad ning sõnastada need konkreetseteks ettepanekuteks valitsusele või Riigikogule. Seminarile olid kutsutud lahendusideede väljapakkujad, valdkonna esindusorganisatsioonide esindajad ja eksperdid. Täpsustamisele tulevad ettepanekud olid seotud nii maaelu kuvandi, ettevõtluse arengu ja tööhõive, finantsinstrumentide kui elukeskkonna ja taristuga.

Seminaril:
  • hindasime, kuidas ettepanekud haakuvad senise regionaalpoliitikaga; 
  • rääkisime laudkondades läbi lahendusideid toetavad ning nende vastu kõnelevad argumendid; 
  • täpsustasime ideede fookust ja vormisime ettepanekud mõjusamaks; 
  • valisime välja ning leppisime kokku, milliste ettepanekutega ja kuidas huvikaitsetöös või rahvaalgatustena edasi liikuda.
Mõne lausega kokku võetult: 

  • Pakkusime välja, et tasakaalustatud ja ühtlasem areng võiks saada Eesti2035 üheks prioriteediks – see annaks esiteks kokkuleppe, et võrdsemate võimaluste loomine üle Eesti on tähtis, võimaluse leppida kokku terminites (nagu maa- ja linnapiirkond, maaelu, maaelupoliitika vs regionaalpoliitika), rääkida läbi millised on piirkonnad, mis vajavad eraldi meetmeid, ja millised need meetmed täpsemalt oleks. 
  • Leidsime, et arutelu regionaalsete maksuerisuste võimalikust kasust ja ja alternatiividest võiks jääda tulevikku – vaja on rohkem teadmist (kasvõi erinevates riikides kasutusel olevatest mudelitest), et siin tulemuseni jõuda. Seda arutelu võiks vedada Rahandusministeerium, kaasates loomulikult asjaosalisi. 
  • Mõned ettepanekud said juba üsna täpsed (nt kütuseaktsiisi sidumine teehooldus eelarvega), mille osas võiks kaaluda rahvaalgatuse alustamist.  
  • Mõned ettepanekutest (nt haridusprogramm, üürielamute programm) vajaks ka praeguste vastutajate/rakendajatega läbirääkimist. 
Seminari info on algatusena üleval ka rahvaalgatusveebis, mille kaudu on võimalik tellida endale teavitusi uue info või taustamaterjalide kohta.
 
Täiendav info: 
Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevijuht
info@leaderliit.eu