LEADER deklaratsiooni sõnumid Eestis

15.03.2017

Jänedal oli tutvustamisel LEADER deklaratsiooni sõnumid – usaldus, inimlikkus, lihtne maainimese loogika, sidusus, koostöö!

Jänedal kõlama jäänud LEADER deklaratsiooni sõnumid Eestis on kokkuvõtvalt järgmised:

 • Suurendada kogukondade rolli ja alt-üles meetodi kasutamist maaelu arendamises
 • Rakendada CLLD multi-fondid lähenemist ühtse reeglistiku alusel – fondide ülene fond ja mis on koordineeritud ühe laiapõhjalise korraldusasutuse poolt 
 • Tasakaalustatud seadusandlik raamistik. Kogukondade võimestamine fookuses,  tasakaal sisulise arendamistegevuse ja tehniliste protseduuride läbiviimise vahel
 • LEADER tegevusgrupid on piirkondlikud arendusorganisatsioonid – võimalus keskenduda oma rollile ja elavdada piirkonda toetades parimate ideede esiletulekut ja rakendumist
 • Süsteemne hästi koordineeritud dialoog tegevusgruppide ja korraldusasutuste vahel
 • Koolitused ja arusaamine LEADER meetodi rakendamise erisustest
 • Lihtsad reeglid ja õigel ajal
 • Mõistlik ja põhjendatud sanktsioneerimine
 • LEADER meetodil jagatavate ressursside mahu suurendamine kahekordselt järgmisel perioodil
 • LEADERI maht järgmisel perioodil 180 miljonit
 • Põllumajandusfondi vahendite maht ei tohi kahaneda
 • Maa ja linna LEADERi koostöö.
 • Vahendid linna LEADERiks on täiendavad ja ei tohi tulla kuidagi maa LEADERi arvelt
 • Tegevusgruppide jooksvate ja elavdamiskulude maht 25%, sellest elavdamiskuludeks 3-5%

ELARD presidendi, Kristiina Tammetsa ettekanne Jänedal ja videokõne. 

 

Pilt: Tartu LEADER rahvusvaheline konverents ja Eesti presidentuur 2016-2017 Eestis

Täiendav informatsioon:

Kristiina Tammmets
Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks president
Eesti Leader Liit
e-mail: kristiina.tammets@elard.eu