Kogukonnateenus

1. Kas strateegias saab olla määratletud kogukonnateenuse suund, mitte konkreetne projekt?

Jah, saab. Leader määrus §28 lõige 2 punkt 3 sätestab, et kogukonna vajadustest lähtuva kogukonnateenuse arendamiseks peab kogukonnateenus olema kirjeldatud strateegias.

2. Taotleja näeb enda projekti kogukonnateenusena ning taotleb 90% toetust. Hindamise tulemusena saab projekt piisavalt kõrge hinde toetamiseks, kuid üldkoosolek ei kinnita seda teenust kogukonnateenusena. Kes ja millal saab või võib muuta taotluses taotletava toetuse suurust?

Juhatus korrigeerib taotleja nõusolekul paremusjärjestuses toetuse summat. Peale taotluse hindamiskomisjonile saatmist ei tohi taotlust enam muuta ehk taotlejale ei saadeta taotlust tagasi muutmiseks. PRIA korrigeerib summa oma menetlusprogrammis. KTG edastab PRIAle koos paremusjärjestusega taotlejale avalduse.

3. Leader määruses ei ole täpsustatud kas kogukonnateenuse projekti tuleb hinnata enne töörühmas või peab otsuse vastu võtma tegevusgrupi üldkoosolek. Kuidas tegevusgrupp sellel puhul käituma peab?

Leader tegevusgruppidel on siin kohal õigus valida endale sobivaim variant, st kas esmalt hindab töörühm ja siis otsustab üldkoosolek või vastupidi. Kuna üldkoosolek on MTÜ kõrgeim otsustusorgan, siis loogilisem on, et enne hindab töörühm ja siis võtab otsuse vastu üldkoosolek. Kuid ei ole välistatud ka vastupidist varianti. Lihtsalt sellisel juhul tekib olukord kus organisatsiooni kõrgeima organi otsust hakkab üle hindama madalama astme organid – töörühm ja juhatus. Esmalt töörühmas hindamise kasuks räägib ka see, et kui projekt ei saa piisavalt hindepunkte, siis pole üldkoosolekut vaja kokku kutsuda.