Leaderi arengud Euroopas

13.06.2014

TASi tegevjuht Kristiina Liimand osales mai lõpus – juuni alguses Brüsselis kolmel Leaderiga seotud üritusel – ELARDi (Euroopa Leader ühendus maaelu arenguks) koosolekul, CLLD (kogukonna juhitud kohalik areng) konverentsil ja ENRD (Euroopa maaelu arengu võrgustik) Leader alakomitee istungil.

Nende ürituste kokkuvõtteks:

palju räägiti multifondide rahastamisest kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi rakendamiseks. Mitmed liikmesriigid rakendavad multifondide lähenemist täiel määral (Rootsi, Poola, Slovakkia jt), mitmed osaliselt või kombineeritud viisil. Mõnedes riikides läbirääkimised veel käivad. Ka Eestit saab käsitleda kui kombineeritud rakendajat, kuid arenguruumi on meil sotsiaal- ja regionaalfondi vahendite kasutamisel maapiirkondade tervikliku arengu hüvanguks.

Programmiperioodi 2008-2013 elluviimisel on Eesti üks parimaid ehk oleme oma 75% väljamaksetega Hollandi järel teisel kohal. Nii tegevusgrupid, PRIA kui ka ministeerium on teinud head tööd!

Uue programmiperioodil reeglid kulude osas lihtsustuvad, kasutusele tulevad uued võimalused.

Uuel perioodil on suurem rõhk tegevusgruppide käsitlemisel arendusorganisatsioonidena – regulatsiooni on sisse viidud punkt, kus tegevusgrupp on ise kasusaaja ka projektitoetuste eelarvest. Komisjon ei näe, et tegevusgrupp peaks olema lihtsalt raha jagaja funktsiooniga asutus.

 

CLLD konverentsi ettekanded http://www.elard.eu/news/en_GB/2014/06/01/readabout/conference-on-community-led-local-development-at-the-dawn-of-2014-2020

 

 

Leader alakomitee ettekanded http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/committees/leader-subcommittee/en/12st-leader-subcommittee_en.cfm

 

Kristiina Liimand

Tartumaa Arenduselts

tegvjuht