Maaeluvõrgustiku koostöökoja 10. istung

23.04.2019

toimus 23. aprillil Jänedal

Maaeluvõrgustiku koostöökoja istungi seekordseks peamiseks teemaks oli Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) tegevuste ja mõjude hindamine. Lisaks veidi traditsioonilisema teemana – maal elamise päeva korraldamine 2019 septembris. Eesti Leader Liidu poolt osales juhatuse liige Silva Anspal.

 

MAK hindamisest:

Eesti maaeluvõrgustik Põllumajandusuuringute Keskuse koosseisus on saanud ülesandeks teostada 2019. aastal MAK 2014-2020 vahehindamine. Vahehindamise käigus hinnatakse MAK seni saavutatud tulemusi nii Eesti kui Euroopa ühiste maaelu arengu poliitika prioriteetide eesmärkide täitmisesse.

 

Arutati kahte hindamisküsimust fookusgrupi meetodil:

  • Kuidas on MAK toetanud innovatsiooni edendamist Eestis?
  • Kuidas on riiklik maaeluvõrgustik aidanud kaasa Euroopa eesmärkide saavutamisele?

Lisaks tehtule tagasi vaatamisele koguti ettepanekuid seniste protsesside parandamiseks ja uute tegevuste kavandamiseks.