Maal elamise päeva korraldavad partnerid sõlmivad koostööleppe

19.05.2021

19. mail 2021

Eesti Leader Liidu juhatuse liige Valdek Haugas

Kolmapäeval, 19. mail kell 12 toimus maaeluministeeriumi suures saalis Maal elamise päeva korraldamise koostöökokkuleppe allkirjastamine kolme ministri ja mõjukamate maaeluedendajate vahel.

„Maal elamise päevast on kujunemas suurim maaomavalitsusi tutvustav elamussündmus, mille keskpunktis on elukeskkond koos seal olevate teenuste, kogukondlike suhete ja ettevõtlusega,“ ütles Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk, kelle sõnul toob kolmapäeval allkirjastamisele tulev leping esile koostegutsemise ja ühiste eesmärkide nimel toimetamise olulisuse.

„Ligi kolmandik Eesti elanikkonnast ja ettevõtetest elavad ja tegutsevad maal, aidates nõnda hoida Eestit elavana ja hoolitseda selle eest, et toidulaud oleks kõigi jaoks igal ajal kaetud. Kaugtöövõimaluste paranemisega on kasvanud maale kodu rajada soovivate perede hulk. Maal elatakse päriselt, käsikäes loodusega ja üheskoos kogukondadega. Külaliikumine Kodukant on juba paaril aastal vedanud eest päris elu tutvustamist kõigile huvilistele, seega on viimane aeg ka riigina väärt algatusele õlg alla panna,“ leidis lepingule alla kirjutav maaeluminister Urmas Kruuse

Siseminister Kristian Jaani sõnul on Eestis palju tegusaid inimesi, kes hoolivad ja muudavad elukeskkonda enda ümber turvalisemaks ja tahavad riigi arengus ja käekäigus kaasa rääkida. „Meie roll on neid inimesi toetada ja võimestada ning aidata kaasa riigi ja kodanikuühiskonna vahelisele sünergiale. Ainult kogukondade, kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste koostöös saame tulemuslikumalt hoolivat ning turvalist riiki luua. Näen, et algatusega Maal elamise päev liitumine annab võimaluse kodanikuühiskonna tekkeks ka seal, kus seda praegu piisavalt ei ole. Selline ühtne võrgustik sidustab ühiskonda, tõstab teadlikkust ja annab juurde indu ühiselt edasi pingutada,“ lisas Kristian Jaani.

„Eestil läheb hästi, kui inimestel on igal pool hea elada, omavalitsused toimetavad iseseisvalt, riik pakub tuge, kus vaja ning kogukonnad tegutsevad aktiivselt. Regionaalselt tasakaalus Eesti loob võimalused kõigile inimestele,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

Omavalitsuste, kogukondade ja ettevõtjate omavahelise koostöö innustamiseks ellu kutsutud Maal elamise päeva eestvedajaks on Eesti Külaliikumine Kodukant. Koostöökokkuleppe allkirjastajad väärtustavad regionaalselt tasakaalustatud Eestit, maapiirkondade majanduslikku arengut ning maaelu laiema tutvustamise vajadust.

Lisaks Kodukandile ja kolmele ministrile ühinevad koostöökokkuleppega ka Eesti Leader Liit, Maaelu Edendamise SA, Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Rakvere vald ja Navicup OÜ.

Järjekorras kolmas Maal elamise päev toimub seekord 25. septembril. Oma osalemise valmisolekust on teada andnud juba  33 maaomavalitsust üle Eesti.  Ettevalmistused on jälgitavad kodulehel www.maalelamisepaev.ee

Koostöökokkuleppe allkirjastamist saab otseülekandena jälgida FB lehel https://www.facebook.com/Maalelamisepaev

Allkirjastajad 19. mail 2021

Krista Habakukk
Maal elamise päeva juhtrühma eestvedaja
Eesti Külaliikumine Kodukant
e-post: krista@kodukant.ee