MAK 2014–2020 seirekomisjoni istung

06.11.2018

6. novembril 2018

Eelteade

Maaelu Arengukava 2014–2020 seirekomisjoni 14. stung toimus 6. novembril 2018 Maaeluministeeriumi saalis. Eesti Leader Liidu poolt osaleb juhatuse liige Rafael Milerman.

Päevakorras olid ettekanded: „Eesti maaelu arengukava 2014–2020  4. muudatustepaketi muudatusettepanekud“ ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020 rakendamise hetkeseis“.

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevijuht

info@leaderliit.eu