Mis võimalusi eurorahad vabakonnale annavad?

24.03.2016

Eesti Leader Liit osales EMSLi korraldatud arutelus ning tutvustas ka Leader-lähenemist.

24. märts 2016. a. toimus Tallinnas, Euroopa Liidu Majas vabaühenduste liidu EMSL poolt korraldatud arutelupäev EL vahendite kasutamise osas. Vabaühendustele korraldatud arutelupäeval tutvustas Eesti Leader Liit Leader põhimõttid ja selgitas vabaühenduste rolli tähtsust Leaderis ning, et millised ootused on vabaühendustele lähtuvalt tegevusgruppide strateegiatest.

Toimunud arutelu üldisemat kokkuvõtet loe EMSLi kodulehelt.

Arutelupäeval osales

Piret Leskova
Eesti Leader Liit