“Eesti 2035” seminaril tehti vahekokkuvõtteid

27.03.2023

27. märtsil 2023

Riigikantselei ja Rahandusministeerium tutvustasid sotsiaalpartneritele “Eesti 2035” strateegia tegevuskava iga-aastase uuendamise põhimõtteid ning andsid ülevaade Euroopa Liidu toetustest selle elluviimisel.

Struktuurivahendid jagunevad Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Sotsiaalfondi+ ja Õiglase ülemineku fondi vahel, meetmete nimekirja leiate siit.

Eestile eraldatakse perioodiks 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika toetusi 3,37 miljardit eurot. Nende kasutamisel saab olema kuus eesmärki: Nutikam Eesti, Rohelisem Eesti, Ühendatum Eesti, Sotsiaalsem Eesti, Inimestele lähedasem Eesti ja Õiglane üleminek.

Lisaks saab Eesti toetust taaste- ja vastupidavusrahastust ning kiire kriisiabi fondist REACT-EU – kahe fondi peale kokku orienteeruvalt 1,1 miljardit eurot. REACT-EU vahendid hõlmavad kiire kriisiabi toetuseid, mis suunatakse koroonakriisi mõjudega toimetulekuks. Selle toel korraldatakse vaktsineerimist, testimist, reovee seireuuringuid, rahastatakse haiglates isolatsioonipalatite loomist ning koolitatakse tervishoiuasutuste ja hooldekodude töötajaid. Lisaks toetatakse majanduse elavdamist – turismisektorit ja ettevõtlust laiemalt.
Üldinfo planeerimisest

Strateegia tulemuste poole liikumist aitab visualiseerida Tõetamm.

Iga Tõetamme oks sümboliseerib ühte ühiskonnale olulist valdkonda. Oksi on kokku 15:

 • julgeolek ja riigikaitse;
 • kultuur ja sport;
 • energeetika;
 • haridus;
 • infoühiskond;
 • tervis;
 • keskkond;
 • siseturvalisus;
 • sidus ühiskond;
 • heaolu;
 • välispoliitika;
 • teadus- ja arendustegevus ning ettevõtlus;
 • põllumajandus ja kalandus;
 • transport;
 • tõhus riik ja õigusriik.