Osalesime maakondlike arendusorganisatsioonide seminaril

28.04.2021

28. aprillil 2021

Maakondlike arendusorganisatsioonide (MAROde) võrgustikku koordineeriva Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna kutsel osales ELL tegevjuht Triin Kallas nende tööseminaril, kus peateemaks oli maakondlike arengustrateegiate ettevalmistamine.

Kava:
09.03 Strateegia „Eesti 2035“ kui raamistik maakondlike arengustrateegiate uuendamisel: Eili Lepik, Riigikantselei strateegiabüroo
10.00 LEADER-programm uuel EL perioodil ja kokkupuutepunktid maakondlike arengustrateegiatega: Triin Kallas, Eesti Leader Liit
10.37 RATK-i (Regionaalse arengu tegevuskava) koostamisest: Eedi Sepp, RM REGO
11.15 Analüüs ja ettepanekud inimeste tagasipöördumise soodustamiseks väljapoole pealinna piirkonda / MEP (Maal elamise päev) 2021 – vt (https://maalelamisepaev.ee): Urmas Kase, RM REGO
11.45 LPK (linnapiirkonna) meetmest: Andres Heldring, RM REGO
12.00 TÖR – kus inimesed töötavad?: Liis Palumets, RM REGO
12.15-12.30 Aktuaalne jooksev info. Kokkuvõte.

Rohkem infot RM regionaalpoliitika kohta leiate https://www.rahandusministeerium.ee/et/regionaalareng-ja-poliitika (päris lõpus on arengustrateegiate uuendamise juhendid)

Lähem info:

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu