Rahandusministeerium korraldas perioodi 2014-2020 EL vahendite infoseminari

03.03.2014

Infoseminari eesmärk oli tutvustada partnerlusleppe, ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) fondide rakenduskava ja Maaelu Arengukava sisu ning eelhindamiste tulemusi. Kuigi Maaelu Arengukavast siiski ei räägitud, kuna MAK kinnitamine Vabariigi Valitsuse poolt lükkus edasi.

Infoseminari juhtis eurotoetuse planeerimise protsessi juht Kadri Tali. Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ning planeerimise protsessi tutvustas Rahandusministeeriumi asekantsler Ivar Sikk. Poliitikauuringute Keskuse Praxis juht Annika Uudelepp andis ülevaate 2014-2020 perioodi EL vahendite kasutamise eelhindamisest.

Seminaril osalesid ja küsimustele vastasid ka esindajad Sotsiaal-, Majandus- ja Kommunikatsiooni- Keskkonna-, Haridus-  ja Teadus- ning Siseministeeriumist.

 

Oluline eteapp eurorahade planeerimisel on lõppenud, 25. veebruaril 2014. a kinnitas Vabariigi Valitsus perioodi 2014-2020 eurotoetuse kasutamise aluseks oleva partnerlusleppe ja ÜKP fondide rakenduskava, millega sätestatakse eurotoetuse kasutamise eesmärgid ja oodatavad tulemused ning toetatavad tegevused.

Siseriiklikult jätkub toetuse andmise ning kasutamise tingimuste väljatöötamine valdkondlike ministeeriumite eestvedamisel. 

Seminari lisainfo ja ettekanded: struktuurfondid.ee

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
juhatuse esimees/
tegevjuht