Regionaal- ja Põllumajandusministeerium tänas valdkonna silmapaistvaid eestvedajaid

27.02.2024

27. veebruaril 2024

Regionaalminister Madis Kallas ning kantsler Marko Gorban andsid Eesti Vabariigi 106. aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul üle ministeeriumi teenetemärgid inimestele, kes on seisnud põllumajanduse ja regionaalvaldkonna hea käekäigu ja arengu eest. Kokku tunnustati teenetemärkidega 20 inimest, neist 18 hõbedase ja kahte kuldse teenetemärgiga.

Hõbedase teenetemärgi pälvisid ka kolm meie valdkonnaga lähedalt seotud inimest, palju õnne!

Olavi Petron, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja asetäitja

Olavi Petron on edukalt ja märkimisväärselt panustanud ministeeriumi valdkondade edendamisse juba üle 25 aasta – muu hulgas on ta arendanud põllumajandust, kalandust ja maaelu riiklikul ja rahvusvahelisel tasemel ning osalenud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kujundamises. Lisaks on Olavi Petron väga hea kolleeg, kes oma meeskonda kõrgelt hindab, sügavalt usaldab ja tugevalt toetab.

Piret Kljutšivski, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti arengutoetuste osakonna juhataja

Piret Kljutšivski juhtimisel töötati 2008. aastal välja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti regioonide töökorraldus ning sellele vastav struktuur. Tänu sellele astus amet esimesed jõulised sammud kliendikeskseks organisatsiooniks kujunemise suunas. Praegu juhib ta arendusprotsessi, mille tulemusel astub amet järgmise sammu selles suunas, et kujuneda proaktiivseks, andmeid väärindavaks ja senisest veelgi enam kliendikeskseks organisatsiooniks. Piret Kljutšivski on väga pühendunud ja asjatundlik kolleeg ning meeskonnaliige, keda usaldatakse ja kes on lahendustele suunatud mõtteviisiga. Tema mahukad ja mitmekülgsed teadmised ameti eri tegevussuundadest väärivad eraldi suurt tunnustust.

Reve Lambur Maaelu Teadmuskeskuse võrgustiku osakonna maaeluvõrgustiku teenistuse juhataja

Reve Lambur on aastaid järjepidevalt panustanud maaelu edendamisse ja maine tõstmisse nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Koostööpartnerina on ta arukas, tegus ja alati avatud koostööle. Nii juhi kui ka töökaaslasena on ta alati rõõmsameelne ja kaasav, toetab uuenduslikke ideid ning tema meeskond hindab teda kõrgelt. Just Reve Lamburi tõukel sai alguse ka avatud talude päev, mis praeguseks on kasvanud Eestis laulupeo kõrval külastajate rohkuselt teiseks suursündmuseks.

Foto: Aron Urb

Regionaalministeeriumi uudise ja kõigi teenetemärkide saajate nimekirja leiate siit.