SHERPA programmi Eesti grupp sai kolmandat korda kokku 

31.08.2022

31. augustil 2022

Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors (SHERPA) on 17 partneriga nelja-aastane projekt (2019–2023), mida rahastab programm Horisont 2020. Selle eesmärk on koguda teadmisi, mis aitavad koostada soovitusi ELi maapiirkondadega seotud tulevaste poliitikate jaoks, luues teaduse, ühiskonna ja poliitika liidese, mis on teadmiste ja poliitika sõlmpunkt.

Eesti teemavalik „Maapiirkondade sotsiaalne mõõde” keskendub sellele, kuidas võiks meelitada noori maale ja luua maapiirkondades atraktiivseid töökohti. Lahendusi otsiti kolme teema ümber:

1. Kuidas kaasata kogukonna liikmeid piirkonna arendamisse?
2. Kuidas soodustada sujuvat põlvkondadevahetust ja noorte maale kolimist/jäämist, et maale ei jääks vaid eakad? 
3. Kuidas soodustada maal innovatsiooni ja ettevõtlust?

Kõikide riikide tulemuste liitmisel saadakse EL tasandil  SHERPA seisukoht, mis on sisendiks edasistele poliitikasoovitustele. 

SHERPA kohtumine Altmõisas 31.08.22

Eelmised sündmused:

  • Detsembris 2021 esitasime Eesti Dynamic ActionPlan (DAP)
  • 21.02.2022 MAPi stardikoosolek Zoomis. Arutasime kitsaskohti, mis olid seostusid meie valitud teemaga „Maapiirkonna sotsiaalne dimensioon“ fookusega noored maale ja atraktiivsed töökohad
  • SHERPA aruteludokument (MAP DiscussionPaper)
  • 18.05.2022 MAP kohtumine, kus kaardistasime lahendamist vajavad ettepanekud

Lähem info:

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu