Strateegia "Eesti 2035" seminar

11.03.2020

11. märtsil Tallinnas

11. märtsil toimus strateegia mustandi tutvustus ja arutelu katuspartneritega, et täiendada eelnõu teksti. Arutelu esimeses osas tutvustati esmalt strateegia "Eesti 2035" koostamise hetkeseseisu ja tausta, seejärel anti ülevaate EL uue toetusperioodi ettevalmistustest ning peeti partnerite aktiivsel osalusel aru, mida veel strateegiasse lülitada ja mida muuta.

Eesti Leader Liidu poolt osales juhatuse esimees Valdek Haugas.

 

Materjalid

 

Täiendav info: 

Valdek Haugas

Eesti Leader Liit

juhatuse esimees

info@leaderliit.eu