Strateegiate esitamise tähtaja pikendamise ettepanek

27.03.2015

Eesti Leader Liidu kaudu pöördusid tegevusgrupid ühiselt Põllumajandusministeeriumi poole palvega pikendada strateegiate esitamise lõpptähtaega.

Pöördumine Põllumajandusministeeriumile sai saadetud Eesti Leader Liidu poolt 26.03.15, pöördumisele kirjutas alla ka Leader Foorumi eestkõneleja Tiina Sergo.

Pöördumine strateegiate esitamise lõpptähtaja pikendamiseks.

Marko Gorban, et on väga tõenäoline, et ministeerium pikendab tegevusgruppide strateegiate esitamise tähtaega kahe kuu võrra, ehk siis kuni 30. juunini 2015 aasta. Marko sõnul peaks minister allkirjastama selle otsuse kõigi eelduste kohaselt 15. nädalal. 

Ministeerium on ise toetab samuti strateegiate esitamise lõpptähtaja edasilükkamist, sest siis saavad nad põhjalikumalt süüvida ja selgeimaid vastuseid tegevusgruppidele anda koostööga ja artikklitega seonduvatel teemadel.

 08.04.15 teatas ministeerium, et on ettepaneku vastu võtnud ja algatatud on ettevalmistava määruse (nr. 85) muutmist.

Ministri vastuskiri 

Sissekande koostas

Piret Leskova
Eesti Leader Liit