Strateegiate esitamisest ja uuest rakendusmäärusest

24.04.2015

Aprillikuu algul palus ministeerium liidul koguda tegevusgruppidelt küsimusi ja ettepanekuid seoses strateegiate koostamise ja uue perioodi määrusega.

24.-25. märts toimus Jänedal Leader infopäev, kus mitmed küsimused jäid ministeeriumi poolt selge vastuseta. Strateegiate esitamise lõpptähtaja edasi lükkamine andis ministeeriumi sõnul väga hea võimaluse veel selgusetuks jäänud küsimuste juurde tagasi tulla ning selgemaid vastuseid ja juhiseid tegevusgruppidele anda. Ministeerium palus liidul koguda tegevusgruppidelt küsimusi ja ettepanekuid seoses strateegiate koostamise ja uue perioodi määrusega, et plaanitavat erakorralist infopäeva Leader tegevusguppidele korraldada ning kasutada ka määruse koostamisel võimalike ettepanekuid, kui selleks võimalus on.

Üleskutse kõikidele tegevusgruppidele sai saadetud aprillikuu alguses, tagasiside andmise tähtajaks oli 17.04.15. Teegvusgruppidelt tuli hulgaliselt ka tagasisidet, küsimusi ja ettepanekuid. Koondatud ettepanekud ja küsimused edastati ministeeriumile 20.04.15. Koond KTGde küsimustest ja ettepanekutest.

Erakorraline Leader infopäev toimub 06.05.15 Jänedal, kus siis tegevusgrupid saavad esitatud küsimustele vastuseid, ministeeriumi poolseid selgemaid juhiseid strateegiate koostamiseks ning plaanitavalt on võimalik tutvuda ka uue rakendusmääruse eelnõuga.

 Strateegiate esitamise protsess ministeeriumi sõnul on järgmine:

Strateegia esitatakse PRIAle läbi uue e-pria. Soovi korral võib tegevusgrupp oma strateegia juba esitada, PRIA on valmis strateegiaid vastu võtma juba täna ja strateegiaid saab esitada kuni 30.06.15.a.

Tehniliselt tähendab see järgmist teekonda: logite PRIA uude iseteeninduskeskkonda – Leader kohaliku tegevusgrupi strateegia ettevalmistamine – toetustaotlus. Nüüd avaneb vasakus reas menüü – Lisadokumendid – Tegevusgrupi strateegia ja siit alt saabki strateegia koos üldkoosoleku protokolli ja üldkoosolekul osalejate nimekirjaga üles laadida. Üldkoosolekul osalejate nimekiri peab sisaldama ka osalejate EMTAK koode.

PRIA saadab strateegia ministeeriumile mitteametlikuks kommenteerimiseks ja nõuetele vastavuse hindamiseks. Kui ministeeriumil on küsimusi ja märkusi, siis pöördutakse kohaliku tegevusgrupi poole või kui täiendamise/muutmise ettepanekuid ei ole, siis antakse KTGle ka sellest teada. Ministeeriumi poolt tehtud märkuste ja ettepanekute sisse viimiseks on KTGdel aega kuni toetuse taotlemiseni. Näiteks kui toetuse taotluste vastuvõtt algab augustis, siis augustini. 

Strateegiatele tagasiside andmise aeg sõltub sellest palju on korraga strateegiaid töös ning kas ja kui palju on ministeeriumil ettepanekuid strateegia osas. Hinnanguliselt on ministeerium kavandanud selleks 4 kuud, kuid kuna nüüd strateegiate esitamise lõpptähtaeg lükkus edasi, siis peaks ministeeriumi enda sõnul nad hakkama saama kiiremini.

Lõpuks esitatakse täiendatud strateegia koos toetuse taotluse avaldusega PRIAle, kes saadab strateegiad ministeeriumisse hindamiseks.

Tekkinud küsimuste korral vastan meeleldi!

Sissekande koostas 
Piret Leskova
Eesti Leader Liit