Ukraina põgenike kohanemist toetavaid projekte algatatakse 18 LEADER piirkonnas üle Eesti

24.10.2023

24. oktoobril 2023

Oktoobris kuulutas Eesti Leader Liit välja ideekonkursi tegevusrühmadele, kes kaasavad partneritena teisi vabaühendusi või põgenikega tegelevaid eraisikuid. Vihmavarjuprojektis osalemist on tänaseks kinnitanud 18 tegevusrühma. Ühe miniprojekti maht on 2450 eurot ning tegevused leiavad aset novembris ja detsembris 2023.

Projektiga parandatakse võimalusi Eestisse saabunud Ukraina põgenike kaasamiseks vabatahtlikku tegevusse, sh kohalike kogukondade ja vabaühenduste tegevusteks ning koostööks põgenike kaasamisel ja toetamisel, kontaktide ja suhtluse loomiseks kogukondade ning põgenike vahel. Toetatakse tegevusi, mis lähendavad eri rahvustest kogukondi, rikastavad nende elukogemusi, laiendavad silmaringi ja suurendavad sallivust. 

Miniprojektide tulemusel paraneb põgenike seotus kohaliku kogukonnaga, leitakse uusi ühistegevuse väljundeid ning kujundatakse ühtset inforuumi edaspidise suhtlemise hõlbustamiseks.

Toetust rahastab Siseministeerium riigieelarvelistest vahenditest ning elluviivateks partneriteks on Vabaühenduste Liit ning Eesti Leader Liit.

Projekti pikem tutvustus ja dokumendid

Lähem info:

Silva Anspal
projektijuht
+372 506 4211
silva@leaderliit.eu