Üldkoosolek Jänedal

26.05.2015

Eesti Leader Liidu 2015 aasta esimene üldkoosolek toimus 26. mail 2014.a. kell 17:30, Jänedal, Maamajanduse Infokeskuses.

Üldkoosolekul olid päevakorral järgmised teemad:

1. 2014 aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja revisjonikomisjoni aruande  läbivaatamine

2. 2015.a. eelarve ja tegevuskava kinnitamine

3. 2016.a. eelarve prognoos ja liikmemaksu määr

4. Revisjonikomisjonile kolmanda liikme valimine

5. Jooksvad küsimused

Koosoleku protokoll

Koosolekul osalenute allkirjaleht

Koosolekust lühidalt: 

Esimese päevakorrapunktina kinnitati Eesti Leader Liidu 2014 aasta majandusaruanne koos revisjonikomisjoni aruandega.

Teise päevakorrapunktina oli arutlusel Eesti Leader Liidu 2015.a. eelarve ja  tegevuskava. Lisaks protokollitule tooksin välja osade liikmete seisukoha, et täiendav liikmemaks oleks liidu arengu osas vajalik. Oli ka neid liikmeid, kes ei olnud täiendava liikmemaksu maksmisega nõus. Senini on peamiselt "vanast rasvast" elatud, mis hakkab vaikselt lõppema. Samas on täiendava liikmemaksu maksmise võimalus tegevusgrupiti, enda siseselt, juhatuse otsusega võimalik vastu võtta. Tegevusgrupi enda juhatuse otsus on ka kõige parem alus täiendava liikmemaksu maksmiseks. Üldkoosoleku otsusega otsust täiendava liikmemaksu maksmisega vastu ei võetud.  Üldkoosolekul osalejad otsustasid eelarve aga siiski kinnitada ja selle teema juurde tagasi tulla sügisel. 2015 aasta eelarve ja tegevuskava.

Kolmanda päevakorrapunktina peeti arutelu prognoositava vajaduspõhise 2016.a. eelarve osas. Plaanitavalt lisandub  2016 aasta liikmemaksule ka ELARD liikmemaks (a´64€/KTG) ja ELARD presidentuuri aasta kulu (500€/KTG). Nagu varasemalt kokku lepitud tehakse ELARD kulude osas veel mitte liitunud tegevusgrupidele liidu poolt arve. 2016 aasta liikmemaksu osas oli arutlusel ka diferentseeruv liikmemaks. Diferentseeruva liikmemaksu arutelu abistava vahendina kasutati exeli tabelit, mille abil on võimalik arvutada liikmemaksu erinevaid võimalusi (saadan tabeli kirjaga). Leiti, et selle teema juurde tullakse tagasi sügisel, seni aga selgitatakse vajadust enda tegevusgrupi sees.

Neljandaks oli päevakorras revisjonikomisjoni kolmanda liikme valimine, kelleks osutus Rafael Milerman, Lääne-Harju Koostöökojast. 

Jooksvate küsimuste all tutvustati Euroopa majandus- ja sotsiaaolkomitee liikmeks kandideerimist ja et meie poolt on esiatud Sotsiaalministeeriumile vastav avaldus ning Kadri Tillemann on meie poolne esindaja antud komitees. Lisaks tevitati, et tegevjuht puhkab 25. juuni – 04. august 2015 aastal. Kui on midagi kiiret ja olulist, siis on tegevjuht valmis puhkust katkestama ja tööl olema. 

Üldkoosoleku arutelude ja otsuste sisuline pool on täpsemalt kajastatud protokollis

Sissekande koostas

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht