ÜPP strateegiakava juhtkomisjoni 13. istung

27.10.2021

27. oktoobril 2021

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) Eesti strateegiakava aastateks 2021–2027 ettevalmistav juhtkomisjon kogunes oma järjekordsele istungile Zoomi vahendusel. Eesti Leader Liitu esindab komisjonis juhatuse liige Valdek Haugas.

Päevakorras oli ülevaade ÜPP strateegiakava tulemusraamistikust, strateegiakava eelhindamise esialgsete tulemuste tutvustus (Eesti Maaülikool) ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise esialgsete tulemuste tutvustus (ELLE OÜ). Materjalid tutvumiseks:

“Ülevaade ÜPP strateegiakava tulemusraamistikust” (564.38 KB, PDF). Paula Talijärv, Maaeluministeerium
“Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021‒2027 eelhindamise lõpparuande I versiooni tulemused” (1.31 MB, PDF). Jelena Ariva jt, Eesti Maaülikool
“Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027 keskkonnamõju hindamise esmased tulemused” (807.11 KB, PDF). Pille Antons, ELLE OÜ

Istungi protokoll

Järgmine istung on planeeritud 24. novembriks. Lähtuvalt KSH kohustuslikest etappidest ei ole Maaeluministeeriumil võimalik ÜPP strateegiakava terviklikult tähtaegselt 1. jaanuariks 2022. a Euroopa Komisjonile esitada, siiski tegutsetakse sellega kohustuslikku protsessi arvestades kiireimas võimalikus tempos. 

Lähem info
Valdek Haugas
valdek@tripo.ee