Vabaühenduste rahastajate ümarlaud

30.01.2019

30. jaanuaril 2019 Siseministeeriumis

Eesti Leader Liidu tegevjuht osales Siseministeeriumi poolt kokku kutsutud rahastajate ümarlaual, mille eesmärk on rahastajate tegevust omavahel koordineerida ning ajakohastada Ühenduste rahastamise juhendmaterjali. Määratleti neli teemat, mille järgi edaspidi koondutakse väiksematesse töögruppidesse. 

Päevakava: 

Agu Laius „KÜSKi lähenemised vabaühenduste tegevusvõimekuse toetamise ja aruandluse uuendamisel“

Urmo Merila „Ühtse toetuste rakendussüsteemi loomine“

Kertu Saks „Uued tuuled Kultuurkapitalis“

 

Lepiti kokku töörühmade juhid:

Mõju hindamise töörühm: juhib Marge Maidla, SEV

Riigi toetusvõimaluste koondamine ühele platvormile, sh aruandlus: Alari Rammo

Ühenduste rahastamise juhendmaterjali kaasajastamine: Kersti Ringmets, SIM

Vabaühenduste rahastamise korraldamine KOV-ides: juhib Agu Laius, KÜSK

 
Osalejad: Anu Harjo (Eesti Töötukassa), Kai Klandorf (Vabaühenduste Liit), Urmo Merila (Riigi Tugiteenuste Keskus), Nelly Neiman (Justiitsministeerium), Tarmo Kivi (Rahandusministeerium), Ester Timmas (Sotsiaalministeerium), Merju Künnapuu (Kultuuriministeerium), Birgit Lüüs (Siseministeerium), Kalju Kukk (Keskkonnaministeerium), Marge Maidla (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik), Triin Kallas (Eesti Leader Liit), Koit Kaskel (Keskkonnainvesteeringute Keskus), Nele Nõu (Rahandusministeerium), Tarmo Treimann (Kodanikuühiskonna Sihtkapital), Eda Silberg (Integratsiooni Sihtasutus), Mall Hellam (Avatud Eesti Fond), Agu Laius (Kodanikuühiskonna Sihtkapital), Mari-Liis Dolenko (Kodanikuühiskonna Sihtkapital), Erle Rikmann (Välisministeerium), Tom Kagovere (Rahandusministeerium), Alari Rammo (Vabaühenduste Liit), Kertu Saks (Eesti Kultuurkapital)
 
Täiendav info: 
Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevijuht
info@leaderliit.eu