Valitsus kiitis heaks „Eesti 2035“ uuendatud tegevuskava

28.04.2022

28. aprillil 2022

Mais 2021 võeti Riigikogus vastu riigi pikaajalise arengu strateegia „Eesti 2035“, mis on Vabariigi Valitsuse kinnitatud valdkonna arengukavade katusstrateegia. Pikaajalist arengustrateegiat viiakse ellu tegevuskava alusel, mida Vabariigi Valitsus igal aastal uuendab. 

Kokkuvõtted riigi pikaajaliste strateegiliste sihtide poole liikumisest leiate järgmistest dokumentidest:

Ülevaade „Eesti 2035“ tegevuskava elluviimisest (kinnitatud 28.04.2022) | 445 KB | pdf

Eesti 2035 tegevuskava (uuendatud 28. aprill 2022) | 1.43 MB | pdf

11. aprilli „Eesti 2035“ ja EL rahastamisvõimaluste seminari ettekannete video:

Lähem info:

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu