Valitsus kinnitas avatud valitsemise tegevuskava

01.09.2022

1. septembril 2022

Valitsus kinnitas „Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2022-2024“, kuhu on koondatud tegevused, mis aitavad suurendada poliitikakujundamise koosloomelisust ja teadmistepõhisust. 

Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on president Barack Obama eestvedamisel 2011. aastal loodud rahvusvaheline algatus, mille eesmärgiks on suurendada avaliku võimu teostamise avatust, läbipaistvust ja dialoogi inimestega. Eesti on valitud algatuse liikmete poolt AVP kaaseesistujaks ja võtab selle rolli Itaalialt üheks aastaks üle oktoobris 2022.

Riigisekretär Taimar Peterkopi sõnul tuntakse Eestit rahvusvaheliselt avatud valitsemise eestkõnelejana, mida tõestab ka meie valimine avatud valitsemise partnerluse eesistujaks: „Kui varasemalt on Eesti olnud tuntud tänu oma digilahendustele, mis aitavad inimestel riigi otsustusprotsessidel mitte ainult silma peal hoida, vaid neis ka osaleda, siis täna kinnitatud tegevuskavas on mitmeid algatusi, mis laiendavad avatud valitsemise teemavaldkondi – olgu selleks siis avaliku sektori innovatsiooni ja katsetamiskultuuri toetamine või andmepõhise otsustusprotsessi arendamine.“

„Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2022-2024“ on kuues omasugune. Tegevuskavas on viis tegevust, mis aitavad suurendada poliitikakujundamise koosloomelisust ja teadmistepõhisust, et Eesti oleks uuendusmeelsem, usaldusväärsem ja inimesekesksem riik.

Näiteks on plaanis välja töötada avatud valitsemise teekaart, et süstemaatilisemalt liikuda koosloomelise poliitikakujundamise poole. Selleks moodustatakse avatud valitsemise eksperdirühm, kuhu kuuluvad nii avaliku, vaba- kui ka erasektori esindajad.

Jätkatakse ka koosloome keskkonna arendustega, et edaspidi oleks võimalik samal platvormil koosloomes õigust luua ja muudatusi hallata.

Sügisesse on kavandatud „Eesti 2035“ arvamusrännak, et koguda inimestelt ettepanekuid riigi pikaajalise arengustrateegia tegevuskava uuendamiseks.

Ettevalmistamisel on ka avaliku sektori innovatsiooni toetusmeede, millega toetatakse uute ideede ja lahenduskäikude katsetamist poliitikakujundamise osana, ning loomisel lahendus, et andmete kasutamine poliitikakujundamisel oleks läbipaistev, lihtne ja kiire.

Loe lähemalt: https://riigikantselei.ee/valitsuse-too-planeerimine-ja-korraldamine/valitsuse-too-toetamine/avatud-valitsemise-partnerlus

Failid

Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2022-2024 | 805.29 KB | pdf

Eesti AVP tegevuskava 2022-2024 ideekorje tulemused vastustega | 186.89 KB | pdf

Lisainfo:

Ott Karulin, strateegiabüroo nõunik

E-post: ott.karulin@riigikantselei.ee