Valitsus kinnitas Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030

15.04.2021

15. aprillil 2021

Vabariigi Valitsus kinnitas Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 (PõKa 2030) 15.04.2021 ja sellega on jõudnud lõpule üle kolme aasta kestnud koostööprotsess, kus osalesid enam kui 140 organisatsiooni esindajad.

PõKa 2030 koondab endas nii ühiskonna ootusi toidutootmise, maaelu, kalanduse ja kliima-ning keskkonnasäästlikkuse osas kui ka visiooni sellest, milline võiks meie maaelu ja toidutootmine olla 10 aasta pärast. 

Lisainfo: https://www.agri.ee/et/pollumajanduse-ja-kalanduse-valdkonna-arengukava-aastani-2030