VET4CHANGE

Rahvusvaheline koostööprojekt, Erasmus+ (strategic partnership project).
Juhtpartner: MFR võrgustik (Prantsusmaa)
2020-2023

Projekti keskmes on kutsehariduse roll piirkondade arengus. Partnerite ülesanne on arendada kutsekoolide ja teiste piirkonna arendamise eest seisvate organisatsioonide koostööd ja dialoogi.

Projekti eesmärk on leida vahendid ja meetodid, mis võimaldavad territooriume aktiivselt kuulata ning viivad otsustajate jaoks kõige strateegilisemate kompetentside kujunemiseni.
Partnerid kasutavad aktiivõppe ja uurimismeetodeid, et oma strateegiat territoriaalsete, Euroopa ja ülemaailmsete väljakutsetega piisavalt kiiresti kindlaks teha ja täiustada. Mõistes territoriaalse poliitilise projekti lähenemisviisi, saavad poliitikakujundajad valmistuda piirkonna esindajana või sidusrühma liikmena vastutust võtma.
Teadlikkus hetkeseisust erinevates Euroopa riikides ja ülemaailmsetest väljakutsetest peaks tulemusteni viima läbi strateegiate laiendamise. Partnerite silmis on see samm eelduseks, et kutseõppesüsteemid vastavad piirkondade oskuste vajadustele ning suudavad kiiresti ja kvalitatiivselt reageerida.

Projektis osalevad riigid: Prantsusmaa, Belgia, Rumeenia, Horvaatia, Sloveenia, Island ja Eesti.
Osalevate organisatsioonide nimekiri ja kontaktid
Kohtumised
Projekti uudisteleht

VET4Change, October 12th 2021. Molsheim, Restaurant Le Bistrot du Barbu. From left: Vanessa (Rom), Ivana ( Cro), Daniel (Fra), Claire (Fra), Iulia (Rom), Lejla (Fra/Bos), Jóhannes (Ice), Triin (Est), Franja (Slo), Endla (Est) and Olivier (Fra).