Arno Kannike, LEADER elutöö tunnustus 2023

07.08.2023

Arno on pikaaegne Põhja-Harju Koostöökogu juhatuse esimees ning Eesti Leader Liidu asutajaliige. Arno elutööks võib aga nimetada koduküla, Iru küla, avaliku ruumi kujundamist. Tema sihikindlal eestvedamisel on valmis saanud Iru külamaja, spordiväljakud ja terviserada ning kus iga aasta peetakse traditsioonilist kogukonna pidu – Iru Ämma austamispidu. See kõik on olnud töö, mis on nõudnud tohutult palju isikliku aja panustamist, energiat ja sihikindlust. Lisaks on ta leidnud aega panustada liidu alusdokumentide loomisse ja töörühmade töösse ning alati tasakaalukalt seisnud elujõulise katusorganisatsiooni eest. LEADER-liikumise pikaaegse edendamise eest tunnustati Arno Kannikest ka Harjumaa aasta tegija 2022 tiitliga.