Arhiivi tulemused

16.12.2014

Jänedal toimus maaeluvõrgustiku koostöökoja 12. istung

Eesti riikliku maaeluvõrgustiku tegevuse eesmärgiks on anda lisandväärtust Eesti maaelu arengukava rakendamiseks ja meetmetest kasusaajate ning teiste maaelu arengust huvitatud osapoolte kaasamiseks programmi elluviimisel. Samuti soodustada teadmiste ja kogemuste vahetust liikmesriigi tasandil, ning olla tugi maaelu arengu poliitika rakendamisel.

28.11.2014

Eesti Leader Liit osales Saarte Koostöökogu juhatuse koosolekul – Saarlased on töös arengustrateegia koostamisega.

28. novembril toimunud Saarte Koostöökogu juhatuse koosoleku peateemaks oli uue perioodi arengustrateegia koostamise protsessi ja edasiste plaanide arutelu. Koosolekul osales ka Eesti Leader Liidust Piret Leskova, kes andis põgusa ülevaate liidu senistest tegevustest. Ühiselt arutleti ka Saarte Koostöökogu juhatuseliikmete ning tegevmeeskonnaga liidu võimalike tegevuste ning suundade üle tulevikus.

07.11.2014

Kokkuvõtte Lairibafoorum 2014

28. oktoobril toimus Jäneda Maamajanduse Infokeskuses Lairibafoorum 2014 ja Eesti Leader Liidu liikmetest osales foorumil Põhja-Harju Koostöökogu juhatuse esimees Arno Kannike.

03.11.2014

Võõrustasime külalisi

Eesti Leader Liit võttis vastu külalisi Belgiast. Huvi Eesti maaelu ja täiskasvanute koolitamise vastu tõi kahe Belgia organisatsiooni, TABORA ja Leer Werklaats Garage, esindajad oktoobrikuu lõpus Eestisse.

23.10.2014

Valmimas on uue MAK-i kommunikatsioonistrateegia

Põllumajandusministeeriumi avalike suhete osakond teeb tööd uue maaelu arengukava (MAK 2014-2020) kommunikatsioonistrateegia koostamisega, kuhu kaasatakse ka erinevaid sihtrühmi. 21. oktoobril toimuski Jänedal selleteemaline fookusgrupi kohtumine.

20.10.2014

Enesehindamise vajadus

Euroopa Kontrollikoda avaldas oma LEADER-i kohta koostatud analüüsis arvamust, et kohalike arengustrateegiate seiret, enesehindamist ja välist hindamist tuleks tõhustada ja need strateegiad tuleks lisada regulaarsete tegevuste hulka osana tegevuse käigus õppimise tsüklist.

13.10.2014

Kuuldust-nähtust ELARD üldkoosolekul ja Euroopa sotsiaal- ja majanduskomitee kuulamisel

Brüsselis toimus 29. septembril 2014 Euroopa sotsiaal- ja majanduskomitee poolt korraldatud kuulamine teemal: " Kogukonna juhitud kohalik areng kui ühtekuuluvuspoliitika vahend perioodil 2014-2020" ja 30. septembril ELARD üldkoosolek. Brüsselis toimunud üritustel osales Tartumaa Arendusseltsist Kristiina Timmo, kes pani kuuldust-nähtust kokkuvõtvalt kirja järgmised ülestähendused:

15.09.2014

Eestis tehakse kolm LEADER projekti päeva kohta

Perioodi 2007–2013 peale kokku on Eestis läbi LEADER-lähenemise panustatud kodukohtade arengusse üle 86 miljoni euro, mille iga piirkond on saanud kohalikku arengusse suunata. Selleks on tehtud koguni 6000 projekti ehk ligi kolm projekti päeva kohta.