Kilingi-Nõmme piirkond

Tegevusgrupi piirkond: Pärnu Lahe Partnerluskogu

Veebileht:

Kilingi-Nõmme piirkond asub Pärnu maakonna lõunaosas Saarde vallas. Lisaks Kilingi-Nõmme linnale kuuluvad piirkonda ka Allikukivi küla ja Tihemetsa alevik. Ajalooliselt on linn tekkinud 1560. aastal rajatud Kilingi mõisa ja 1789. aastal rajatud Nõmme kõrtsi juurde, millest tuleneb ka nimi Kilingi-Nõmme.

Kõige olulisemaks piirkonna väärtuseks on ühtehoidev ja aktiivne kogukond ning haritud ja toimekad elanikud. Samuti tegusad ettevõtted ja tugev identiteet. Kilingi- Nõmme asub mitme tugimaantee ristumiskohas, siit saab hõlpsalt Tallinna, Tartu, Pärnu, Viljandi ja Valka. Piirkonda jooksevad kokku Eesti olulisemad elektriliinid, tulevikus Eesti-Läti kolmas elektriühendus. Samuti saab pidada Kilingi-Nõmme tugevuseks metsapealinna statuuti ja piirkonna tugevat metsanduslikku potentsiaali.

Kohalik kogukond osaleb küla arengu kujundamisel väga mitmel moel. Paljud piirkonna ettevõtjad on volikogus, vabaühendused korraldavad erinevaid üritusi, panustavad kohaliku elu edendamisse, väärtustavad kohalikke traditsioone ja käsitööd.

Piirkonna tuntumad üritused on Saarde Seenefestival ja nüüdsest loomingulisele puhkusele läinud muusikafestival Schilling. Saarde vallas mitmel aastal toimunud Seenefestival oli suurepärane kohaliku kogukonna koostöö näide ja hea piirkondlik turundusüritus.

Sooviks on Kilingi-Nõmme piirkond luua nii tugevaks keskuseks, et sellest oleks kasu ka kõige kaugemale külale Saarde vallas. Eesmärk on peatada elanikkonna vähenemine ja kujundada piirkond selliseks, kuhu peale õpinguid ja maailma avastamist taas kodu rajada.

Artiklid ja uudised:

Kilingi-Nõmme külade kogukond. Foto: Erakogu.