Lääne-Harju kogukond

Tegevusgrupi piirkond: Lääne-Harju Koostöökogu

Veebileht:

Lääne-Harju kogukond tegutseb Loode-Eestis Harjumaa lääneosas Lääne-Harju vallas. Vallas on üks linn, kuus alevikku ja 46 küla. Soome lahe kaldal asuval vallal on üle saja kilomeetri kaunist rannajoont, kuid lisaks ilusale loodusele on piirkonnal ka põnev ajalugu ja aktiivne kogukond.  

Lääne-Harju vald moodustati 2017. aastal neljast eraldi omavalitsusest – Vasalemma vald, Padise vald, Keila vald ja Paldiksi linn. Ühistegevuseks on küladel erinevaid mudeleid. On loodud külaseltse, mitteametlikke ühinguid, kuid ka tegevuspõhiseid ühendusi, näiteks tantsu- või kultuuriseltse. 2019. aastal moodustati külade inistatiivil vallavalitsuse juurde 23-liikmeline kogukonnakomisjon, mille ülesanne on valla eri piirkondade kogukondade tegevusele, infovahetusele, sotsiaalsele ja majanduslikule arengule kaasaaitamine, samuti vallavalitsusele ettepanekute esitamine kohaliku ja kogukondliku elu korraldamisel.

Kogukonnakomisjoni eestvedamisel sündis Rohelise valla algatus, mis on toonud kokku kogukonna, teaduspargid, teadlased ning vallavalitsuse, et liikuda jätkusuutliku elukorralduse pool. Rohelise valla eesmärkideks on tegevuste ning valikutega luua eeldused, olla eeskujuks, innustada ja tunnustada kohalikke inimesi, kogukondi ning ettevõtteid oma tegevustes enam praktiseerima jätkusuutlikke valikuid ning säilitada kodukoha loodus- ja kultuuriväärtused ja tagada elanikele täisväärtuslik elukeskkond.

Arukate külade arenguprogrammis osalemine aitab tugevdada piirkonna koostööd kõigil tasanditel. Senised kogemused on näidanud, et koostööd tuleb harjutada. Elanikkonnas peitub suur potentsiaal, kui nad on kaasatud ja saavad oma piirkonna arengule kaasa aidata. Piirkonna külade koostöö annab võimaluse ka kohaliku omavalitsuse terviklikumaks arendamiseks roheliste võrgustike, metsamajandamise ja kohalike teenuste võtmes.

Artiklid ja uudised:

Ohtu küla talgupäev. Foto: erakogu.