Ravila külaarendamise selts

Tegevusgrupi piirkond: Ida-Harju Koostöökoda

Veebileht:

Ravila piirkond asub Harju maakonna Kose vallas. Piirkonda kuuluvad Ravila ja piirnevad külad Palvere, Raveliku, Vardja, Vilama ja Võlle. Ravilas on põneva ajalooga mõisahoone, mida tullakse külastama nii Eestist, kui mujaltki. Ravila piirkond on hea eluskeskkond, seda toetab pealinna lähedus, kaunis looduskeskkond, kohapeal asuv kauplus, lastead, noortekeskus ja palju kodukohast hoolivaid inimesi.

Ravilas on alates 2002. aastast valitud külavanemaid ja abikülavanemaid, samast ajast tegutseb Ravila Külaarendamise Selts. Ravila kogukond on olnud kaasatud arenguprotsessidesse alates 2002. aastast, kui Ravila Külaarendamise Seltsi eestvedamisel koostati esimene Ravila piirkonna arengukava kuni viimase Ravila piirkonna arengukavani 2014-2025, mis on Ravila ja selle lähiümbruse arengut käsitlev ametlik dokument. Koostööpartneriteks on mittetulundusühingud, maakondlikud ühendused, osaühingud ja vallavalitsus.

Ravila kogukonna peamised senised tegevused ja projektid on olnud seotud elukeskkonna parandamisega, kogukonnale oluliste ühisürituste korraldamisega igale vanusele, laste ja täiskasvanute vaba aja veetmise ja huvitegevuse korraldamisega ning igakülgse kogukonna kaasamise- ja koostöö arendamisega.

Eesmärgiks on koostada Ravila piirkonna uus arengukava järgnevaks 15 aastaks ning käivitada piloottegevus, mida arukate külade programmis rakendada. Vajatakse kiiremas korras toimivaid digilahendusi, parki kaasaegseid terviseradu ja loodusõpperadu ning mitmeid aktiivse puhkuse võimalusi.

Artiklid ja uudised:

Hetk Ravila pärimuspäevalt. Foto: Erakogu