Navi küla

Tegevusgrupi piirkond: Võrumaa Partnerluskogu

Veebileht: facebook.com/NaviSeltsimaja

Kagu-Eestus asuv Navi küla paikneb Võru linna lähistel. Navi külas on Silmaläte, mis on allikas, millel arvatakse muistsete uskumuste põhjal olevat haigusi raviv mõju. Navi külas elas lapsepõlves Eesti kuulus kunstnik Navitrolla, kes võttis küla järgi ka kunstnikunime.

Navi külaelu eestvedamisega tegeleb MTÜ Navi Külaselts, mille juhatusse kuulub kuus juhatuse liiget. Vähemalt kord aastas koguneb üldkogu. Iga juhatuse liige saab panustada vabatahtlikuna just sellesse tegevusse, mille osas tal on endal kirg, nõnda luuakse võimalus enesearenguks. Tore on see, et viimase ajal on liikmeks astunud mitmeid uusi peresid, kes on piirkonda kolinud ja soovivad panustada külaelu edendamisesse. Oluliste otsuste vastuvõtmisel ja arengu kujundamisel kasutatakse üldkogu formaati ning infot vahendatakse peamiselt mitteformaalselt suheldes ning e-mailide vahendusel.

Külaselts teeb koostööd erinevate organisatsioonidega, et pakkuda mitmekülgsemaid võimalusi ja tegevusi Navi Seltsimajas ning anda hoogu juurde üritustele, mida maakonnas korraldatakse. Koostööd tehakse Võrumaa Spordiliidu, Võru orienteerumisklubiga, Võhandu Maratoni korraldajatega, Teppo Lõõtsataluga, kohaliku omavalitusega jne. Erinevate lahenduste loomisega püütakse olla kaasaegsed, uuenduslikud. Näiteks on Navi seltsimajas olemas lairibaühendus.

Viimastel aastatel on pühendatud palju energiat investeeringuprojektidele. LEADER projektide toel on investeeritud Navi seltsimaja uuendamisse. Käimas on LEADER projekt mänguväljaku rajamiseks. Võru vallalt saadud toetustega on ellu viinud traditsioonilisi üritusi ning 2020. aastal käivitati Navi külas koolitusprojekt Tartu Ülikooli väärikate ülikool Võrumaal. Koostöös Loome OÜ ja Võrumaa Arenguagentuuriga viidi ellu tegevustepõhine koostööprojekt „Kogukonna kasvulava“.

Küla kogukonnal on mitmeid arendusideid, mille suunas läbi arukate külade arenguprogrammi liikuda.  Soov oleks korraldada koolitusi täiskasvanud elanikkonnale, eakatele ning tuua fookusesse tervislik toitumine. Plaanis on arendada kaugtöökeskuse võimekust Navi seltsimajja. Kõik nimetatud arendustegevused lahendaksid olulisi kitsaskohti ja mitte ainult Navi küla, vaid laiema piirkonna jaoks.

Artiklid ja uudised:

Navi külaselts Suvine kunstilaager. Foto: erakogu