Author Archives for admin

Leaderi arengud Euroopas

juuni 13, 2014 12:00 e.l. Published by Leaderi arengud Euroopas kommenteerimine on välja lülitatud

TASi tegevjuht Kristiina Liimand osales mai lõpus – juuni alguses Brüsselis kolmel Leaderiga seotud üritusel – ELARDi (Euroopa Leader ühendus maaelu arenguks) koosolekul, CLLD (kogukonna juhitud kohalik areng) konverentsil ja ENRD (Euroopa maaelu arengu võrgustik) Leader alakomitee istungil.


Täna täitub Toomas Kevvail, 50 aastat

juuni 6, 2014 12:00 e.l. Published by Täna täitub Toomas Kevvail, 50 aastat kommenteerimine on välja lülitatud

Leader tegevusgrupid ja Maamajanduse Infokeskus läkitasid tänasele juubilarile, Toomas Kevvaile, südamlikud õnnesoovid sünnipäevaks ja soovisid talle jätkuvalt häid ideid maaelu arengu edendamisel.


Eesti maaelu arengukava seirearuande põhjal selgub, et LEADER-meetmele seitsmeks aastaks seatud eesmärgid on täidetud mitmekordselt

juuni 5, 2014 12:00 e.l. Published by Eesti maaelu arengukava seirearuande põhjal selgub, et LEADER-meetmele seitsmeks aastaks seatud eesmärgid on täidetud mitmekordselt kommenteerimine on välja lülitatud

05. juunil MAK 2007-2013 seirekomisjoni poolt kinnitaud Eesti maaelu arengukava 2007-2013 seirearuande põhjal selgub, et LEADER- meetmes näiteks kavandatud töökohtade arv on neljakordselt ületatud.


Eesti Leader Liit pidas üldkoosolekut

mai 22, 2014 12:00 e.l. Published by Eesti Leader Liit pidas üldkoosolekut kommenteerimine on välja lülitatud

Irus toimunud Eesti Leader Liidu korralisel üldkoosolekul kinnitati 2013.a. majandusaasta aruanne ning 2014 aasta tegevuskava ja eelarve. Eesti Leader tegevusgruppide katusorganisatsioonil on nüüdsest ka uus, seitsmeliikmeline juhatus. Esitati oma kanditaat Euroopa maaelu arenguks loodud LEADER ühenduse ELARD juhatusse.


Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava

mai 22, 2014 12:00 e.l. Published by Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava kommenteerimine on välja lülitatud

Valitsus kiitis täna heaks enam kui ühe miljardi euro suuruse eelarvega maaelu arengukava aastateks 2014–2020, mis seab sihiks Eesti põllumajanduse ja toidutootmise konkurentsivõime tõstmise ning maapiirkondade ettevõtluse arendamise.


Eesti Leader Liidu üldkoosolek

mai 15, 2014 12:00 e.l. Published by Eesti Leader Liidu üldkoosolek kommenteerimine on välja lülitatud

Eesti Leader Liidu üldkoosolek toimub 21. mail 2014.a. kell 11:00, Jõelähtme vallas, Iru külas, Ämma tee 22, Iru Ämma majas.


LEADER-programm ja selle hetkeseis Viljandimaal

mai 9, 2014 12:00 e.l. Published by LEADER-programm ja selle hetkeseis Viljandimaal kommenteerimine on välja lülitatud

Europe Direct´i teabekeskuse – Viljandimaa infolehes ilmus  Eesti Leader Liidu artikkel teemal: "LEADER-programm ja selle hetkeseis Viljandimaal"  


Ülevaade MAK 2014-2020 juhtkomisjoni istungist

aprill 30, 2014 12:00 e.l. Published by Ülevaade MAK 2014-2020 juhtkomisjoni istungist kommenteerimine on välja lülitatud

30.04.14 toimus Põllumajandusministeeriumis MAK 2014-2020 juhtkomisjoni istung. Minister Ivari Padari sõnutsi on plaanis saata MAK2014-2020 järgmine nädal valitsusse. Rahandusministeerium on seisukohal, et kõikide EL toetuste Eesti poolset kaasfintseerimist tehakse minimaalsel määral. Koalitsioonilepingus lepiti kokku, et MAK2014-2020 eelarve ei saa olla väiksem, kui lõppeva perioodi MAKi eelarve. Eelarve kujundamisel peame vaatama ÜPP I ja II sammast koos.Marko Gorbani väitel on Leader saanud erikohtlemise - vähendamine vaid 3,6 miljonit (mitte 10% nagu enamus teistel vähendatavatel meetmetel).


Kohtumine ministriga LEADER 2020 teemal

aprill 28, 2014 12:00 e.l. Published by Kohtumine ministriga LEADER 2020 teemal kommenteerimine on välja lülitatud

Põllumajandusminister, Ivari Padar kohtus 28. aprillil 2014 aasta LEADER 2020 meetme teemal Leader Foorumi esindaja Reet Kokovkiniga ja Eesti Leader Liidu esindaja Piret Leskovaga. Kohtumisel osalesid veel Krista Kõiv (Maamajanduse Infokeskus), Anneli Kimmel ja Marko Gorban (Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakond), Elis Tootsman (ministri nõunik). Arutlusel oli LEADER maastikul uue programmiperioodi valguses päevakorral olevad teemad. Käsitlust vajavaid teemasid on muidugi LEADER maastikul hetkel mitmeid, kuid kohtumisel tulid arutlusele järgnevad teemad:


Aastatel 2009 – 2014 on Eesti kohalikud tegevusgrupid ise teinud kokku üle 200 LEADER arendusprojekti.

aprill 9, 2014 12:00 e.l. Published by Aastatel 2009 – 2014 on Eesti kohalikud tegevusgrupid ise teinud kokku üle 200 LEADER arendusprojekti. kommenteerimine on välja lülitatud

Leader tegevusgrupp on kui piirkonna arendaja. Tegevusgruppide strateegiad on erinevad, nii on ka tegevusgruppide endi poolt elluviidavate Leader projektide arv tegevusgrupiti erinev. Näiteks on Valgamaa Partnerluskogu oma piirkonnas teinud kuue aastaga kokku 40 Leader arendusprojekti. Samas on aga ka tegevusgruppe, kelle strateegias ei ole tegevusgrupi enda projekte üldse ette nähtud, näiteks Tallinna läheduses paiknev Nelja Valla Kogu.


Valdade ja Linnade Päeva raames, 27. märtsil, toimus Eesti Leader Liidu eestvedamisel kohaliku algatuse minimess – kohalik toit laste lauale!

märts 28, 2014 12:00 e.l. Published by Valdade ja Linnade Päeva raames, 27. märtsil, toimus Eesti Leader Liidu eestvedamisel kohaliku algatuse minimess – kohalik toit laste lauale! kommenteerimine on välja lülitatud

Kohaliku algatuse minimessi läbivaks teemaks oli kohalik toit lasteaedades ja koolides. Minimessi eesmärk oli anda edasi kogemusi ja mõtteid kohaliku toidu jõudmisest koolide ja lasteaedade lauale, väärtustades Eestimaal kasvatatud ja kohalikest toorainetest toodetud kaupa.


Rootsi valitsus on heaks kiitnud täielikult multifondi rahastamise kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi rakendamiseks

märts 4, 2014 12:00 e.l. Published by Rootsi valitsus on heaks kiitnud täielikult multifondi rahastamise kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi rakendamiseks kommenteerimine on välja lülitatud

Valitsus näeb ette, et Rootsi Põllumajandusamet (Sverige Jordbruksverket) hakkab tegelema kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi arendamiseks kõigis Euroopa Liidu fondides.


Rahandusministeerium korraldas perioodi 2014-2020 EL vahendite infoseminari

märts 3, 2014 12:00 e.l. Published by Rahandusministeerium korraldas perioodi 2014-2020 EL vahendite infoseminari kommenteerimine on välja lülitatud

Infoseminari eesmärk oli tutvustada partnerlusleppe, ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) fondide rakenduskava ja Maaelu Arengukava sisu ning eelhindamiste tulemusi. Kuigi Maaelu Arengukavast siiski ei räägitud, kuna MAK kinnitamine Vabariigi Valitsuse poolt lükkus edasi.