Author Archives for admin

Valmimas on uue MAK-i kommunikatsioonistrateegia

oktoober 23, 2014 12:00 e.l. Published by Valmimas on uue MAK-i kommunikatsioonistrateegia kommenteerimine on välja lülitatud

Põllumajandusministeeriumi avalike suhete osakond teeb tööd uue maaelu arengukava (MAK 2014-2020) kommunikatsioonistrateegia koostamisega, kuhu kaasatakse ka erinevaid sihtrühmi. 21. oktoobril toimuski Jänedal selleteemaline fookusgrupi kohtumine.


Leader ja kohaliku toidu projektid!

oktoober 21, 2014 12:00 e.l. Published by Leader ja kohaliku toidu projektid! kommenteerimine on välja lülitatud

Maamajanduse Infokeskus korraldas kohaliku toidu teemapäeva: Leader ja kohaliku toidu projektid 2007 - 2013. Päeva juhtis Emil Rutiku.


Enesehindamise vajadus

oktoober 20, 2014 12:00 e.l. Published by Enesehindamise vajadus kommenteerimine on välja lülitatud

Euroopa Kontrollikoda avaldas oma LEADER-i kohta koostatud analüüsis arvamust, et kohalike arengustrateegiate seiret, enesehindamist ja välist hindamist tuleks tõhustada ja need strateegiad tuleks lisada regulaarsete tegevuste hulka osana tegevuse käigus õppimise tsüklist.


Kuuldust-nähtust ELARD üldkoosolekul ja Euroopa sotsiaal- ja majanduskomitee kuulamisel

oktoober 13, 2014 12:00 e.l. Published by Kuuldust-nähtust ELARD üldkoosolekul ja Euroopa sotsiaal- ja majanduskomitee kuulamisel kommenteerimine on välja lülitatud

Brüsselis toimus 29. septembril 2014 Euroopa sotsiaal- ja majanduskomitee poolt korraldatud kuulamine teemal: " Kogukonna juhitud kohalik areng kui ühtekuuluvuspoliitika vahend perioodil 2014-2020" ja 30. septembril ELARD üldkoosolek. Brüsselis toimunud üritustel osales Tartumaa Arendusseltsist Kristiina Timmo, kes pani kuuldust-nähtust kokkuvõtvalt kirja järgmised ülestähendused:


LEADER õppereisidest läbi andragoogika tudengi silmade

september 30, 2014 12:00 e.l. Published by LEADER õppereisidest läbi andragoogika tudengi silmade kommenteerimine on välja lülitatud

Tallinna Ülikooli teise kursuse andragoogika tudeng kirjutab oma arvamusloos õppereisidest ja LEADER õppereisidest järgmist:


Eestis tehakse kolm LEADER projekti päeva kohta

september 15, 2014 12:00 e.l. Published by Eestis tehakse kolm LEADER projekti päeva kohta kommenteerimine on välja lülitatud

Perioodi 2007–2013 peale kokku on Eestis läbi LEADER-lähenemise panustatud kodukohtade arengusse üle 86 miljoni euro, mille iga piirkond on saanud kohalikku arengusse suunata. Selleks on tehtud koguni 6000 projekti ehk ligi kolm projekti päeva kohta.


LEADER ettevalmistava perioodi määruse eelnõu on kättesaadav e-õiguses

september 12, 2014 12:00 e.l. Published by LEADER ettevalmistava perioodi määruse eelnõu on kättesaadav e-õiguses kommenteerimine on välja lülitatud

Põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusele ettevalmistava perioodi LEADER määruse eelnõu: "LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord".


LEADER taotlusvoorude avamise teavitus võib olla PRIA sõnul tavapärasest lühem!

september 11, 2014 12:00 e.l. Published by LEADER taotlusvoorude avamise teavitus võib olla PRIA sõnul tavapärasest lühem! kommenteerimine on välja lülitatud

"Arvestades programmperioodi lõppu ja ohtu, et LEADER meetmes võivad vahendid kasutamata jääda on mõistlik vajadusel seda aega lühendada," sõnab Marek Treufeldt, LEADER toetuste büroo juhataja.


Lääne-Virumaal toimus Leader sisehindamise suveseminar

august 28, 2014 12:00 e.l. Published by Lääne-Virumaal toimus Leader sisehindamise suveseminar kommenteerimine on välja lülitatud

LEADERi VII suveseminar toimus Eisma külalistemajas, Vihula vallas, Lääne-Virumaal. Suveseminaril osalesid Leader tegevusgruppide, Põllumajandusministeeriumi, PRIA ja Eesti Maaülikooli, kui Eesti maaelu arengukava püsihindajad ning Maamajanduse Infokeskuse töötajad.


Maaeluvõrgustiku Leader-lähenemise tagasiside õppereis-seminar

august 21, 2014 12:00 e.l. Published by Maaeluvõrgustiku Leader-lähenemise tagasiside õppereis-seminar kommenteerimine on välja lülitatud

Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo korraldas õppereis-seminari maaeluvõrgustiku valdkondlike tegevuste hindamiseks ja tulevikutegevuste planeerimiseks. Tutvuti kuue erineva LEADER projektiga Tartu- ja Valgamaal.


Eesti Leader Liit ja PRIA korraldasid ühise kohtumise

august 15, 2014 12:00 e.l. Published by Eesti Leader Liit ja PRIA korraldasid ühise kohtumise kommenteerimine on välja lülitatud

Kohtuti Tartus PRIA büroos ja kohtumise teemadeks oli uuele perioodile vastuminek ja vana perioodi lõpetamine ning ühiste seisukohtade edastamine.


Jänedal tutvustati LEADER ettevalmistava toetuse eelnõud

august 13, 2014 12:00 e.l. Published by Jänedal tutvustati LEADER ettevalmistava toetuse eelnõud kommenteerimine on välja lülitatud

Jänedale kogunesid LEADER tegevusgrupid, kus tutvustati uue LEADER programmperioodi ettevalmistamiseks taotleva toetuse saamiseks kehtestatavaid nõudeid.


Padar: kogukonna roll kohalike otsuste tegemisel peab suurenema

juuli 9, 2014 12:00 e.l. Published by Padar: kogukonna roll kohalike otsuste tegemisel peab suurenema kommenteerimine on välja lülitatud

Põllumajandusministeerium PRESSITEADE 08.07.2014 LEADER tegevusgruppidel peab olema suurem roll kohaliku tasandi otsuste tegemisel, ütles põllumajandusminister Ivari Padar täna Jõhvis toimuval LEADER foorumil. Samuti tuleb hakata linnalastele enam tutvustama maaelu.


Kohtumine Põllumajandusministeeriumiga, uue perioodi eelarve kujunemise teemal

juuni 16, 2014 12:00 e.l. Published by Kohtumine Põllumajandusministeeriumiga, uue perioodi eelarve kujunemise teemal kommenteerimine on välja lülitatud

Kohtumise eesmärk oli tutvuda LEADER kohalikuks arenguks 2014-2020 eelarve kujunemise alternatiivsete võimalustega ning esitada kohalike tegevusgruppide poolt ettepanekud uue perioodi eelarve kujunemise aluste osas.